Cerca nel blog

giovedì 25 maggio 2017

Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa

Załaduj kopię Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa:
Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa
Orędzie nr 95 z serii Ostrzeżenie
czwartek, 25 maja 2011, godz. 16.00
Przychodzę teraz, by dodać odwagi wszystkim tym Moim wiernym, którzy po uznaniu Mojego Prawdziwego Głosu, zareagowali wielkimi dziełami życzliwości. Chciałbym podziękować tym z Was, którzy hojnie poświęcają swój czas w celu promowania i rozpowszechniania Moich Przekazów. Moje Drogie Dzieci, wy przynosicie w tym okresie dziejów Mojemu Zasmuconemu Sercu wielką radość. Wy, Moje Dzieci jesteście dzielne, odważne i przeniknięte Darem Ducha Świętego. Wasza wierność i czas, który Mi ofiarujecie, i miłość w oddaniu Prawdzie, przyniosą wielkie łaski w Nowym Raju, który obiecałem Moim Dzieciom.
Poprowadzę waszą rękę w trakcie realizacji tej Świętej Pracy i poczujecie Moją Miłość. Nigdy nie bójcie się głosić Mojego Słowa, gdyż każdy mały wysiłek każdego z was, kto promuje te orędzia, zostanie nagrodzony.
Idźcie teraz, Moi drodzy, wierni wyznawcy. Rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo i pomóżcie swoim braciom i siostrom, którzy potrzebują prowadzenia.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Nessun commento:

Posta un commento